Protecció de dades Videovigilància

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

 

Identitat: CODINES MOTOR, S.L

CIF: B58703083

Dir. Postal: MOSSEN BALDELLO nº 8 - 08182 - Sant Feliu de Codines

Telèfon: 938661351

E-Mail: rgpd@codines-motor.com

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

 

En CODINES MOTOR, S.L tractem les seves dades amb la finalitat de videovigilància dels nostres locals i instal·lacions.

 

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

 

Les imatges es conservaran durant un mes.

 

Decisions automatitzades, perfils i lògica aplicada:

 

NO es prenen decisions Automatizadas.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

 

La base legal per al tractament de les seves dades és l'obtenció del seu consentiment, quant ha accedit als nostres locals i instal·lacions després d'haver vist el cartell informatiu sobre la realització de tractament de videovigilància.

 

A què destinataris es comunicaran les seves dades?

 

No es comunicaran les dades a tercers.

 

En qualsevol cas, en CODINES MOTOR, SL comptem amb la col·laboració de tercers prestadors de serveis que en cada cas hem pogut contractar i que, per a la prestació de l'esmentat servei, pot ser necessari que tenen accés a les dades de caràcter personal, encara que els mateixos seran tractades amb totes les garanties legals exigibles, seguint les nostres instruccions, i prèvia subscripció d'un contracte de protecció de dades, on exigim, entre d'altres, tractar les dades exclusivament per a les finalitats pactades, aplicar mesures tècniques i organitzatives adequades, així com suprimir i retornar les dades amb la finalització de l'servei.

 

En CODINES MOTOR, S.L seguim uns criteris estrictes de selecció de tercers prestadors de serveis amb la finalitat de donar compliment a les nostres obligacions en matèria de protecció de dades.

 

Quins són els drets quan es faciliten les seves dades?

 

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si CODINES MOTOR, S.L estem tractant dades personals que l'afecti o no.

En qualsevol cas, té:Dret a sol·licitar accés a les seves dades personals.

Dret a sol·licitar la seva rectificació.

Dret a sol·licitar a la seva supressió.

Dret a sol·licitar la limitació de l'tractament.

Dret a oposar-se a el tractament.

Dret a la portabilitat de les dades.

Dret a retirar el consentiment prestat.

Dret d'informació.

Dret a oposar-se a ser objecte de decisions individuals automatitzades.

 

Per exercir els seus drets, dirigeixi un escrit adjuntant còpia del seu DNI a:CODINES MOTOR, S.L

Exercici dret protecció de dades

MOSSEN BALDELLO nº 8

 08182 - Sant Feliu de Codines - BARCELONA

 

o bé, remeti un correu electrònic a: rgpd@rcodines-motor.com

 

L'informem que pot dirigir-se a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es) per obtenir informació addicional o per presentar una reclamació, per exemple, si no s'ha obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets.