Protecció de dades Socis

Qui es el Responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: CODINES MOTOR, S.L

CIF: B58703083

Dir. Postal: MOSSEN BALDELLO nº 8 - 08182 - Sant Feliu de Codines

Telèfon: 938661351

E-Mail: rgpd@codines-motor.com

 

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En CODINES MOTOR, S.L tractem les seves dades per tal de portar el llibre de socis de la societat i tot el relacionat amb la gestió dels seus òrgans de govern.

 

 

Por quant temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la condició de soci, i fora de perill dels terminis legals de conservació.

 

 

Decisions automatitzades, perfils i lògica aplicada:

L’empresa NO prendrà decisions automatitzades.

 

 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és el compliment d’una obligació legal.

 

 

A què destinataris es comunicaran les seves dades?

Durant el període de durada del tractament, CODINES MOTOR, S.L no comunicarà dades a tercers, excepte per obligació legal.

 

No obstant això, a CODINES MOTOR, S.L comptarem amb la col·laboració de tercers prestadors de serveis que en cada cas hàgim pogut contractar i que, per la prestació d’aquest servei, pot ser necessari que tinguin accés a les seves dades de caràcter personal, però que els tractaran amb totes les garanties legals exigibles, seguint les nostres instruccions i prèvia subscripció d’un contracte de protecció de dades en les que exigim, entre d’altres, tractar les dades exclusivament per a les finalitats pactades, aplicar mesures tècniques i organitzatives adequades, així com suprimir i tornar les dades a la finalització del servei.

 

A CODINES MOTOR, S.L seguim unes criteris estrictes de selecció de tercers prestadors de serveis per tal de donar compliment a les nostres obligacions en matèria de protecció de dades.

 

 

 

Quins son els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si CODINES MOTOR, S.L estem tractant dades personals que li concerneixin o no.

 

Així mateix, té:

Dret a sol·licitar l'accés a les seves dades personals.

Dret a sol·licitar la seva rectificació

Dret a sol·licitar la seva supressió.

Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.

Dret a oposar-se al tractament.

Dret a la portabilitat de les dades.

Dret a retirar el consentiment prestat.

Dret d'informació

Dret a oposar-se a ser objecte de decisions individuals automatitzades

 

Per exercir els seus drets, dirigeixi un escrit adjuntant còpia del seu DNI a:

 

CODINES MOTOR, S.L

Exercici drets protecció de dades

MOSSEN BALDELLO nº 8

 08182 - Sant Feliu de Codines - BARCELONA

 

o bé remeti un correu electrònic a: rgpdrcodines-motor.com

 

Així mateix, l'informem que pot dirigir-se a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es) per obtenir informació addicional o per presentar una reclamació, per exemple, si no has obtingut satisfacció en l'exercici dels teus drets.