Protecció de dades Negocial

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: CODINES MOTOR, S.L

CIF: B58703083

Dir. Postal: MOSSEN BALDELLO nº 8 - 08182 - Sant Feliu de Codines

Telèfon: 938661351

E-Mail: rgpd@codines-motor.com

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A CODINES MOTOR, SL tractem les seves dades amb la finalitat de gestionar la relació negocial que ens uneix, en tots els seus àmbits, des de l'execució del contracte de compravenda i/o de prestació de serveis i tot el que comporta, al manteniment de contacte i enviament de comunicacions comercials per via electrònica.

 

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la nostra relació comercial i fins a cinc anys des de l'última compravenda o finalització de prestació de servei.

 

Decisions automatitzades, perfils i lògica aplicada:

L'empresa NO prendrà decisions automatitzades.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és per ser necessaris per l'execució de contracte de compravenda i/o de prestació de serveis, en la qual vostè és part.

 

El tractament per realitzar-li comunicacions comercials per correu electrònic o altre mitjà de comunicació electrònica equivalent es realitzaran a l'empara de l'art. 21.2 de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic que ens permet, quan hi hagi relació contractual prèvia, remetre comunicacions comercials referents a productes i serveis de la nostra companyia que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació , fins que no manifesti la seva oposició a aquests enviaments (vegeu l'apartat "Drets" més avall). A cada comunicació remesa es proporciona un senzill procediment per donar-se de baixa.

 

A què destinataris es comunicaran les seves dades?

Durant el període de durada del tractament, CODINES MOTOR, S.L no realitzarà cap cessió de les seves dades, excepte per obligació legal.

 

No obstant això, a CODINES MOTOR, SL comptarem amb la col·laboració de tercers prestadors de serveis que en cada cas haguem pogut contractar i que, per a la prestació d'aquest servei, pot ser necessari que tinguin accés a les seves dades de caràcter personal, però que els tractaran amb totes les garanties legals exigibles, seguint les nostres instruccions i prèvia subscripció d'un contracte de protecció de dades en les que exigim, entre d'altres, tractar les dades exclusivament per a les finalitats pactades, aplicar mesures tècniques i organitzatives adequades, així com suprimir i tornar les dades a la finalització del servei.

 

A CODINES MOTOR, S.L seguim uns criteris estrictes de selecció de tercers prestadors de serveis per tal de donar compliment a les nostres obligacions i matèria de protecció de dades.

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si CODINES MOTOR, S.L estem tractant dades personals que li concerneixen o no.

 

Així mateix, té:

Dret a sol·licitar l'accés a les seves dades personals.

Dret a sol·licitar la seva rectificació

Dret a sol·licitar la seva supressió.

Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.

Dret a oposar-se al tractament.

Dret a la portabilitat de les dades.

Dret a retirar el consentiment prestat.

Dret d'informació

Dret a oposar-se a ser objecte de decisions individuals automatitzades

 

Per exercir els seus drets, dirigeixi un escrit adjuntant còpia del seu DNI a:

 

CODINES MOTOR, S.L

Exercici drets protecció de dades

MOSSEN BALDELLO nº 8

 08182 - Sant Feliu de Codines - BARCELONA

 

o bé remeti un correu electrònic a: rgpd@rcodines-motor.com

 

Així mateix, l'informem que pot dirigir-se a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es) per obtenir informació addicional o per presentar una reclamació, per exemple, si no has obtingut satisfacció en l'exercici dels teus drets.