Protecció de dades Contactes

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: CODINES MOTOR, S.L

CIF: B58703083

Dir. Postal: MOSSÈN BALDELLÓ nº 8 - 08182 - Sant Feliu de Codines

Telèfon: 938661351

E-Mail: rgpd@codines-motor.com

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Finalitat 1: Mantenir la nostra agenda de contactes,

 

  1. a) Com a persona de contacte per mantenir relacions amb l’entitat jurídica o organització en què vostè presta els seus serveis.
  2. b) Com interessat que s’ha posat en contacte amb nosaltres consultant-nos o sol·licitant-nos alguna informació, per poder atendre’l.
  3. c) Com a persona de contacte per a mantenir relacions directament.

 

Finalitat 2: L'enviament de comunicacions comercials, inclòs per correu electrònic i altres mitjans de comunicació electrònica equivalents, sobre els nostres productes i serveis, així com informació sobre esdeveniments, en el cas que se li hagués sol·licitat la seva autorització i ens l'hagués concedit.

 

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran en la finalitat 1:

 

  1. a) En cas de tractar-se d'una persona de contacte per a mantenir relacions amb l'entitat jurídica o organització en què vostè presta els seus serveis, es conservaran mentre es mantingui la nostra relació amb aquesta entitat jurídica o organització, i fora de perill dels terminis legals per les responsabilitats legals que es puguin derivar de la relació amb l'entitat jurídica o organització.
  2. b) En cas d'interessat posat en contacte amb nosaltres, fins a 6 mesos després d'atendre el seu requeriment, per si es produïssin per la seva banda comunicacions posteriors en referència a aquesta consulta o requeriment d'informació.
  3. c) En cas de persona de contacte per a mantenir relacions directament, es conservaran mentre es mantingui la relació i fora de perill els terminis legals de conservació.

 

A la finalitat 2 d’enviament de comunicacions comercials, conservarem les seves dades fins que no ens manifesti la seva oposició a continuar rebent les nostres comunicacions.

 

Decisions automatitzades, perfils i lògica aplicada:

L'empresa NO prendrà decisions automatitzades.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades a la finalitat 1 de manteniment d'agenda de contactes és

 

  1. a) En cas de tractar-se d'una persona de contacte per a mantenir relacions amb l'entitat jurídica o organització en què vostè presta els seus serveis, és la satisfacció de l'interès legítim del responsable, d'acord amb el que estableix l'art. 6.1.f del RGPD.
  2. b) En cas d'interessat posat en contacte amb nosaltres, la base legal és l'obtenció del seu consentiment.
  3. c) En cas de persona de contacte per a mantenir relacions directament, és la satisfacció de l'interès legítim del responsable, d'acord amb el que estableix l'art. 6.1.f del RGPD.

 

A la finalitat 2 d’enviament de comunicacions comercials, la base legal per al tractament de les seves dades és l'obtenció del seu consentiment.

 

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Durant el període de durada del tractament, CODINES MOTOR, S.L no comunicarà les seves dades a tercers.

 

A CODINES MOTOR, SL comptarem amb la col·laboració de tercers prestadors de serveis que en cada cas haguem pogut contractar i que, per a la prestació d'aquest servei, pot ser necessari que tinguin accés a les seves dades de caràcter personal, però que les tractaran amb totes les garanties legals exigibles, seguint les nostres instruccions i prèvia subscripció d'un contracte de protecció de dades en les que exigim, entre d'altres, tractar les dades exclusivament per a les finalitats pactades, aplicar mesures tècniques i organitzatives adequades, així com suprimir i retornar les dades a la finalització del servei.

 

A CODINES MOTOR, S.L seguim uns criteris estrictes de selecció de tercers prestadors de serveis per tal de donar compliment a les nostres obligacions i matèria de protecció de dades.

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

 

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si CODINES MOTOR, S.L estem tractant dades personals que li concerneixen o no.

 

Així mateix, té:

Dret a sol·licitar l'accés a les seves dades personals.

Dret a sol·licitar la seva rectificació

Dret a sol·licitar la seva supressió.

Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.

Dret a oposar-se al tractament.

Dret a la portabilitat de les dades.

Dret a retirar el consentiment prestat.

Dret d'informació

Dret a oposar-se a ser objecte de decisions individuals automatitzades

 

Per exercir els seus drets, dirigeixi un escrit adjuntant còpia del seu DNI a:

 

CODINES MOTOR, S.L

Exercici drets protecció de dades

MOSSEN BALDELLO nº 8

 08182 - Sant Feliu de Codines - BARCELONA

 

o bé remeti un correu electrònic a: rgpd@codines-motor.com

 

Així mateix, l'informem que pot dirigir-se a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es) per obtenir informació addicional o per presentar una reclamació, per exemple, si no has obtingut satisfacció en l'exercici dels teus drets.